Transport

Skira kan stå för transporten men det finns mycket annat du kan tänkas vilja veta om transporten av spannmål

Bulkbil - Vad gäller för mig som köpare?

Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter. Om du som köpare önskar bulkbilstransport kontakta Skiras mäklare för att säkerställa att säljaren har möjlighet att lasta i bulkbil och för korrekta prisuppgifter. Vid bulkbilst...

Bulkbilstransport - Vad gäller för mig som säljare?

Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter.  Bulkbilen skiljer sig från de vanliga flaklastbilarna och om bulkbil ska användas vid en transport så ställer det följande krav på dig som säljare: Minst fria 4,2 höjdmeter vid ...

Hur fungerar transporten av varan?

Det finns två möjligheter till transporten av varan:  Skira Transport och Köparen kör.  För båda alternativen behöver köparen betala in en proformafaktura till Skiras klientmedelskonto, så säljaren säkert kan släppa ifrån sig varorna från sin gå...

Hur lång last- och lossningstid ingår?

Last- och lossningstid ingår med 30 minuter, därefter debiteras 13 kr/minut för de extraminuter som krävs. Du som säljare uppmanas medverka vid lastning och på samma vis uppmanas du som köpare att medverka vid lossning - detta för att dessa steg s...

Vem betalar för transporten?

Det är köparen som betalar för transporten och priset framgår av annonsen. Priset är ett konkurrenskraftigt marknadspris i kr per ton, och baseras på fulla lastbilar om cirka 40 ton per lass. Tilläggskostnader kan uppstå och framgår i så fall av s...

Vad gör jag om något händer under lastningen/lossningen?

Om något oförutsett skulle hända under lastningen/lossningen uppmanar vi att: Prata med chauffören och ring till åkeriets trafikledning. Åkeriets kontaktuppgifter återfinns i mailet som går ut i samband med bekräftelsen av transportbokningen. Fram...

Hur fungerar följesedeln?

Skira använder sig av följsedelar för att köpare och säljare ska ha dokumenterat vad som lämnat deras gård respektive vad som mottagits. Fyll i följesedeln tillsammans med chauffören och spara den.  En ofylld följesedeln för aktuell affär skickas ...

Vad händer om jag inte är nöjd med varan när den ska lossas?

Vår grundregel:  Lossa inte ett lass som du är osäker på innan du har kontaktat Skira och/eller åkeriet. Det försvårar för oss att erbjuda support om varan är lossad och åkeriet lämnat lossningsplatsen. Säljarens ansvar Säljaren försäkrar att de s...

Skira Transport - detta ingår

För en så smidig upplevelse som möjligt erbjuder vi Skira Transport. Köparen betalar för transporten och kan välja transportalternativ. Som säljare har du möjlighet att kräva att ditt parti levereras med Skira Transport . Det valet kan göras i sa...

Köparen kör - detta ingår

Om köparen önskar ges hen möjligheten att själv arrangera transporten, antingen genom att hämta själv eller genom att anlita en extern aktör. Notera att som säljare har du möjlighet att kräva att Skira Transport används, detta görs i samband med s...

Vem bestämmer när varan levereras?

Säljaren sätter leveransperioden vid publicering av en annons. På annonserna står leveransperioden tydligt när köparen lägger bud och det framgår även i köparens orderbekräftelse. Vilken vecka eller vilka veckor lassen skall gå under leveransperio...

Jag kan inte lasta/lossa de datum som åkeriet föreslår, vad ska jag göra?

Kort svar: Håll dialogen med åkeriet, numret hittar du i transportbekräftelsen som du fått skickad till dig.  Långt svar: De åkerier som Skira har avtal med ger oss bästa möjliga pris eftersom de ruttoptimerar sina transporter. Köparen behöver v...

Jag kan inte ta emot ett ekipage om 24 m (lastbil+släp), vad ska jag göra?

Om säljaren eller köparen inte kan ta emot ett standard spannmålsekipage med lastbil och släp om 24 m, kan vi erbjuda ett par olika alternativ. Lastväxlare En lastväxlare har flera användningsområden. Genom att använda olika flak och containers ut...

Vad ska jag tänka på inför lastning/lossning?

När säljaren lastar varan så försäkrar denne att varan är sund och frisk. Säljaren bör även vara behjälplig vid lastningen samt tillgodose god framkomlighet på lastningsplatsen. När köparen lossar varan så godtar denne varan och transporten i sin ...

Vad gör jag om jag inte kan närvara vid lastning/lossning?

Om du som säljare/köpare inte kan närvara vid lastningen/lossningen, rekommenderar Skira att du utser en annan person att vara på plats när detta sker. Om ingen har möjlighet att närvara vid lastningen/lossningen av varan accepterar säljaren/köpar...