Säljaren sätter leveransperioden vid publicering av en annons. På annonserna står leveransperioden tydligt när köparen lägger bud och det framgår även i köparens orderbekräftelse. Vilken vecka eller vilka veckor lassen skall gå under leveransperioden önskas av köparen. 

  • En säljare kan inte alltid lasta ut på kort varsel eller på specifika dagar, vilket köparen bör ha i åtanke.
  • Vissa sträckor är svårare än andra för våra åkerier att planera. Åkerierna planerar sina transporter för att kunna ge bästa möjliga pris och möjliggöra så säljare kan lasta och köpare lossa.
  • Åkeriet hör av sig till både säljare och köpare senast 1 dag innan de planerat att köra samt minst 2 timmar innan de kommer för lastning eller lossning.
  • Köparen måste betala in sin proformafaktura senast åtta dagar innan önskad leveransperiod för att möjliggöra transport inom den valda perioden.