Om du som säljare/köpare inte kan närvara vid lastningen/lossningen, rekommenderar Skira att du utser en annan person att vara på plats när detta sker. Om ingen har möjlighet att närvara vid lastningen/lossningen av varan accepterar säljaren/köparen följande villkor i sin frånvaro:

För dig som säljer

  • Att lastningstiden är den som åkeriet rapporterar.
  • Att instruktioner angående lastningen meddelas åkeriets förare innan leverans. Åkeriets kontaktuppgifter får du på ett mail när transporten är bekräftad och återfinns även på följesedlarna för lasset.
  • Att varan är sund och frisk och därmed okej att lasta.
  • Att följesedlarna lämnas på lämpligt ställe i närheten av lastningsplatsen så att föraren kan få med sig dem.


För dig som köper

  • Att lossningstiden är den som åkeriet rapporterar.
  • Att instruktioner angående lossningen meddelas åkeriets förare innan leverans. Åkeriets kontaktuppgifter får du på ett mail när transporten är bekräftad.
  • Att varan är sund och frisk och därmed okej att lossa.
  • Att följesedlarna lämnas på lämpligt ställe i närheten av lossningsplatsen.