Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter. 

Bulkbilen skiljer sig från de vanliga flaklastbilarna och om bulkbil ska användas vid en transport så ställer det följande krav på dig som säljare:

  • Minst fria 4,2 höjdmeter vid lastning
  • Lastningsutloppet måste vara försedd med strumpa alternativt bälg (max diam. 40 cm) som går ner i manluckan på fordonstanken ca 10–20 cm
  • Flödet under lastning måste gå att brytas när bilen flyttas fram för lastning i ny manlucka.
  • Utlastningsröret måste räcka in över fordonets mittpunkt 4 meter upp
  • Alternativ lastmetod m.h.a. hjullastare med bulkskopa med hydraulisk öppning nertill. Då bulkbilens höjd är 4,2 meter behövs en stor hjullastare.
  • Underlaget skall ha bärighet för 64 ton bruttovikt fördelat på samtliga axlar
  • God framkomlighet till lastningsplatsen för fordon och chaufför beträffande snöröjning och sandning (vintertid) samt att vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton).