Om något oförutsett skulle hända under lastningen/lossningen uppmanar vi att:

  • Prata med chauffören och ring till åkeriets trafikledning. Åkeriets kontaktuppgifter återfinns i mailet som går ut i samband med bekräftelsen av transportbokningen. Framgår även av följesedeln.
  • Ring till oss på Skira.
  • Vi för en dialog om vad vi tillsammans kan göra för att lösa situationen.