När säljaren lastar varan så försäkrar denne att varan är sund och frisk. Säljaren bör även vara behjälplig vid lastningen samt tillgodose god framkomlighet på lastningsplatsen. När köparen lossar varan så godtar denne varan och transporten i sin helhet. Det innebär att köparen bör kontrollera att varan är sund och frisk samt vara behjälplig vid lossningen.

Säkerhet vid lastning/lossning

  • Föraren har rätt att inte lasta/lossa om denne upplever att det är inte är säkert att göra.
  • Säljaren/köparen bör vara behjälplig och underlätta vid lastningen/lossningen i den mån det är möjligt.
  • Kan säljaren/köparen inte medverka vid lastning/lossning bör instruktioner lämnas i förväg till körande åkeri.

Om leverans sker vintertid

  • Tillfarten ska skottad och sandad så att det är god framkomlighet för att lasta/lossa varan.
  • Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.