Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter. Om du som köpare önskar bulkbilstransport kontakta Skiras mäklare för att säkerställa att säljaren har möjlighet att lasta i bulkbil och för korrekta prisuppgifter.

Vid bulkbilstransporter ansvarar du som köpare och mottagare för:

  • Att förrådet är anpassat för mottagning av spannmål och att inga plaströr som kan orsaka statisk elektricitet (explosionsrisk) används.
  • Att avluftning finns Ø > 200 mm eller motsvarande samt att den är placerad högre än påfyllningsröret och inför varje leverans kontrollerat fri luftpassage.
  • Varan från inlossningsrörets bulkkoppling.
  • Att beställd vara ryms i anvisat förråd.
  • Att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden.
  • God framkomlighet till lossningsstället för fordon och chaufför beträffande snöröjning och sandning samt att vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton).
  • Att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören.
  • Att bulkkopplingen med Ø 100 mm (“4-tums“) hankoppling är fast monterad och att inget avstånd runt påfyllningsröret understiger 10 cm för att hondelens krokar skall få plats.
  • Att en koppling vid vågrät montering sitter på maxhöjd 1,5 meter och minst 0,1 meter.
  • Att en koppling vid lodrät montering sitter på maxhöjd 1,5 meter och minst 0,8 meter.