Transport

Skira kan stå för transporten men det finns mycket annat du kan tänkas vilja veta om transporten av spannmål

Vad gäller för mig som köpare vid bulkbilstransport?

Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter. Om du som köpare önskar bulkbilstransport kontakta Skiras mäklare för att säkerställa att säljaren har möjlighet att lasta i...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad gäller för mig som säljare vid bulkbilstransport?

Utöver vanlig flaktransport erbjuder Skira även bulkbilstransporter.  Bulkbilen skiljer sig från de vanliga flaklastbilarna och om bulkbil ska användas vid en transport så ställer det följande krav...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 1 år sedan

Varför erbjuder Skira ett transportalternativ?

Skira erbjuder ett transportalternativ för att kunna tillhandahålla en transparent och säker handel. Neutral part som väger och analyserar varan Skira Transport möjliggör att varan kan vägas och...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Hur fungerar transporten av varan?

Det finns två möjligheter till transporten av varan:  Skira Transport och Köparen hämtar.  För båda alternativen behöver köparen betala in en proformafaktura till Skiras klientmedelskonto, så...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Hur lång last- och lossningstid ingår?

Last- och lossningstid ingår med 30 minuter, därefter debiteras 12 kr/minut för de extraminuter som krävs. Du som säljare uppmanas medverka vid lastning och på samma vis uppmanas du som köpare att...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Varför är alla transportskvantiteter 40 ton?

Skira erbjuder köpare ett pris fritt köparens gård och med detta så behöver prissättningen för transporterna vara definierad. 40 ton är den standardtransport för spannmål som har tagits fram...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vem betalar för transporten?

Det är köparen som betalar för transporten och priset framgår av annonsen. Priset är ett konkurrenskraftigt marknadspris i kr per ton, och baseras på fulla lastbilar om cirka 40 ton per lass....

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad gör jag om något händer under lastningen/lossningen?

Om något oförutsett skulle hända under lastningen/lossningen uppmanar vi att: Prata med chauffören och ringa till åkeriets trafikledning. Åkeriets kontaktuppgifter återfinns i mailet som går ut i...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Hur fungerar följesedeln?

Skira använder sig av följsedelar för att köpare och säljare ska ha dokumenterat vad som lämnat deras gård respektive vad som mottagits. Fyll i följesedeln tillsammans med chauffören och spara...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad händer om jag inte är nöjd med varan när den ska lossas?

Skira jobbar hårt med att öka transparensen och säkerheten samt att göra det enklare att köpa spannmål. Dock kan problem uppstå som vi måste lösa med kort varsel. Vår grundregel:  Lossa inte ett...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 4 dagar sedan

Skira Transport - detta ingår

För en så smidig upplevelse som möjligt erbjuder vi Skira Transport. Köparen betalar för transporten och kan välja transportalternativ. Som säljare har du möjlighet att kräva att ditt parti...

Avatar

Av Joel Glemne

uppdaterad för 4 månader sedan

Köparen hämtar - detta ingår

Om köparen önskar ges hen möjligheten att själv arrangera transporten, antingen genom att hämta själv eller genom att anlita en extern aktör. Notera att som säljare har du möjlighet att kräva att...

Avatar

Av Joel Glemne

uppdaterad för 1 år sedan

Hur påverkar fågelinfluensan Skiras transporter

Skira jobbar förebyggande och med försiktighet för att minska smittan och spridningen av fågelinfluensa i Sverige. I samband med affärer frågar vi i dagsläget alla säljare om fjäderfä förekommer på...

Avatar

Av Joel Glemne

uppdaterad för 8 månader sedan

Allmänt

Kan jag ordna med transporten själv?

Om köparen önskar sköta transporten själv är det möjligt om säljaren godkänner det. Detta eftersom säljaren kan anse att det inte är helt neutralt om köparen håller i transporten. Däremot tillåter vi inte att säljaren står för transporten eftersom...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Under transporten

Hur fungerar vägningen av varan?

Skira har tillsammans med våra åkerier lokaliserat många krönta vågar runt omkring i Sverige och samarbetar med Svenska Foder, där vi har avtalat att vi får använda deras vågar.  Våra åkerier kommer alltid att välja bästa möjliga våg på vägen...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Inför transporten

Vem bestämmer när varan körs?

Säljaren sätter sin leveransperiod vid uppläggningen av annonsen.  På annonserna står leveransperioden tydligt när köparen lägger bud och det framgår även i köparens orderbekräftelse. Vilken vecka eller vilka veckor lassen skall gå under...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 1 år sedan

Jag kan inte lasta/lossa de datum som åkeriet föreslår, vad ska jag göra?

De åkerier som Skira har avtal med ger oss bästa möjliga pris eftersom de ruttoptimerar sina transporter. Köparen behöver vara flexibel men har rätt att önska vilken vecka ett transportlass ska gå. Säljaren kan säga nej till lastning om det inte...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Jag kan inte ta emot ett ekipage om 24 m (lastbil+släp), vad ska jag göra?

Om säljaren eller köparen inte kan ta emot ett standard spannmålsekipage med lastbil och släp om 24 m, kan vi erbjuda ett par olika alternativ. Lastväxlare En lastväxlare har flera användningsområden. Genom att använda olika flak och containers...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad ska jag tänka på inför lastning/lossning?

När säljaren lastar varan så försäkrar denne att varan är sund och frisk. Säljaren bör även vara behjälplig vid lastningen samt tillgodose god framkomlighet på lastningsplatsen. När köparen lossar varan så godtar denne varan och transporten i sin...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad gör jag om jag inte kan närvara vid lastning/lossning?

Om du som säljare/köpare inte kan närvara vid lastningen/lossningen, rekommenderar Skira att du utser en annan person att vara på plats när detta sker. Om ingen har möjlighet att närvara vid lastningen/lossningen av varan accepterar...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Efter transporten

Vikten skiljde i leveransen gentemot annonsen, vad händer?

Affären baseras alltid på den verkliga vikten  Vid budgivningen sätts priset i kr per ton för ett spannmål fritt säljarens gård. Priset gäller för den kvantitet som därefter levereras. Skira rekommenderar att lägga ut en kvantitet om 40...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan