Inför transporten

Vem bestämmer när varan levereras?

Säljaren sätter leveransperioden vid publicering av en annons. På annonserna står leveransperioden tydligt när köparen lägger bud och det framgår även i köparens orderbekräftelse. Vilken vecka eller vilka veckor lassen skall gå under leveransperio...

Jag kan inte lasta/lossa de datum som åkeriet föreslår, vad ska jag göra?

Kort svar: Håll dialogen med åkeriet, numret hittar du i transportbekräftelsen som du fått skickad till dig.  Långt svar: De åkerier som Skira har avtal med ger oss bästa möjliga pris eftersom de ruttoptimerar sina transporter. Köparen behöver v...

Jag kan inte ta emot ett ekipage om 24 m (lastbil+släp), vad ska jag göra?

Om säljaren eller köparen inte kan ta emot ett standard spannmålsekipage med lastbil och släp om 24 m, kan vi erbjuda ett par olika alternativ. Lastväxlare En lastväxlare har flera användningsområden. Genom att använda olika flak och containers ut...

Vad ska jag tänka på inför lastning/lossning?

När säljaren lastar varan så försäkrar denne att varan är sund och frisk. Säljaren bör även vara behjälplig vid lastningen samt tillgodose god framkomlighet på lastningsplatsen. När köparen lossar varan så godtar denne varan och transporten i sin ...

Vad gör jag om jag inte kan närvara vid lastning/lossning?

Om du som säljare/köpare inte kan närvara vid lastningen/lossningen, rekommenderar Skira att du utser en annan person att vara på plats när detta sker. Om ingen har möjlighet att närvara vid lastningen/lossningen av varan accepterar säljaren/köpar...