Kvalitet och analys

Kvalitetet är en viktig del i att köpa och sälja spannmål, läs här hur det fungerar på Skira

Skira Analys

Vad kan jag analysera med Skira Analys?

I Skira Analys och Skira Förprov ingår olika analyser beroende på vilken gröda du önskar analysera. Vattenhalt och aspiration analyseras alltid, men i övrigt varierar parametrarna. I bilden nedan visualiseras vilka analyser som genomförs som s...

Avatar

Av Jacob Lundberg

October 28, 2021

Vad är Skira Analys?

Skira Analys är en tjänst som ökar tryggheten för dig som köpare. Skiras åkerier genomför provtagningen vid lastning och provet placeras inuti Skiras analyskuvert. Därefter skickas det till vårt tredjepartslabb, Optilab, för analys. Här kan du l...

Avatar

Av Jacob Lundberg

April 2, 2023

Hur tar chauffören leveransprovet med Skira Analys?

Skiras process för representativ provtagning är hämtad från Europeiska Kommissionens beskrivning av representativ provtagning av spannmål och tydligt kommunicerad till avtalade åkerier. För att möjliggöra en neutral provtagning ansvarar Skiras cha...

Avatar

Av Jacob Lundberg

August 10, 2021

Kan jag ta leveransprovet till Skira Analys själv?

Säljaren ska inte ta provet till Skira Analys . Det tas av chauffören från något av Skiras anslutna åkerier, då provet ska tas av en neutral tredjepart - och inte av vare sig säljaren eller köparen. Hur ett leveransprov går till med Skira Analys ...

Avatar

Av Jacob Lundberg

October 28, 2021

Kan säljare kvalitetssäkra sin vara själv?

Det är inte möjligt för säljaren att själv kvalitetssäkra varan. Säljaren kan alltid styrka sin annons genom att ladda upp egna provtagningar eller provtagningar från externa labb, men de kan inte användas för att officiellt kvalitetssäkra varan. ...

Avatar

Av Jacob Lundberg

October 28, 2021