Kvalitet och analys

Kvalitetet är en viktig del i att köpa och sälja spannmål, läs här hur det fungerar på Skira

Vad händer om kvaliteten inte stämmer överrens med annonsen?

Om kvaliteten inte stämmer överrens med annonsen gäller följande: Om köparen väljer att använda Skira Analys tas ett leveransprov i transporten som kommer användas för att eventuellt reglera...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad är Skira Förprov?

Vad är fördelen med provet? Skira Förprov är till för att köpare ska känna sig trygga med att varan som de ser i en annons har testats hos ett certifierat labb. Det ökar säljarens chans att få sin...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad menas med en icke sund och frisk vara?

En icke sund och frisk vara är inte tjänlig för sitt ändamål, det vill säga användas som foder- eller kvarnvara. Skiras säljare godkänner att endast sälja sund och frisk vara, men köpare bör...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Certifikat på Skira

Vi tillhandahåller de certifikat som ni behöver för er affär. Skira är en plattform med tjänster som hjälper säljare och köpare att göra spannmålsaffärer med varandra. Som en del av detta hjälper...

Avatar

Av Jacob Morén

uppdaterad för 8 månader sedan

Skira Analys

Vad kan jag analysera med Skira Analys?

I Skira Analys och Skira Förprov ingår olika analyser beroende på vilken gröda du önskar analysera. Vattenhalt och aspiration analyseras alltid, men i övrigt varierar parametrarna. I bilden nedan visualiseras vilka analyser som genomförs som...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Vad är Skira Analys?

Skira Analys är en tjänst som ökar tryggheten för dig som köpare. Skiras åkerier genomför provtagningen vid lastning och provet placeras inuti Skiras analyskuvert. Därefter skickas det till vårt tredjepartslabb, Optilab, för analys. Här kan du...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Hur tar chauffören leveransprovet med Skira Analys?

Skiras process för representativ provtagning är hämtad från Europeiska Kommissionens beskrivning av representativ provtagning av spannmål och tydligt kommunicerad till avtalade åkerier. För att möjliggöra en neutral provtagning ansvarar Skiras...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 11 månader sedan

Kan jag ta leveransprovet till Skira Analys själv?

Säljaren ska inte ta provet till Skira Analys . Det tas av chauffören från något av Skiras anslutna åkerier, då provet ska tas av en neutral tredjepart - och inte av vare sig säljaren eller köparen. Hur ett leveransprov går till med Skira Analys...

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan

Kan säljare kvalitetssäkra sin vara själv?

Det är inte möjligt för säljaren att själv kvalitetssäkra varan. Säljaren kan alltid styrka sin annons genom att ladda upp egna provtagningar eller provtagningar från externa labb, men de kan inte användas för att officiellt kvalitetssäkra varan....

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 8 månader sedan