Skira Analys är en tjänst som ökar tryggheten för dig som köpare. Skiras åkerier genomför provtagningen vid lastning och provet placeras inuti Skiras analyskuvert. Därefter skickas det till vårt tredjepartslabb, Optilab, för analys. Här kan du läsa mer om hur provet tas.

Beroende på vilket spannmål som testas så innefattar analysen olika typer av tester, däribland:

  • Vattenhalt
  • Proteinhalt
  • Rymdvikt
  • Avrens/Aspiration
  • Falltal

Så snart Skira mottagit den digitala analysrapporten baserat på provet från vårat labb, publiceras denna under Mina Sidor kopplat till din affär. 

Fördelen med att använda sig av Skira Analys är att köparen kan få ett reducerat pris om leveransprovet visar sig ha avvikande kvalitetsvärden vid jämförelse med det som stod i annonsen, eller om det visar sig att provet är utanför några av Skiras gränsvärden för olika spannmål. Skiras Kvalitetsregleringar hittar du här

Att använda Skira Analys kostar 380 kr per lass, inklusive porto till Skiras tredjepartslabb, Optilab.