Det är inte möjligt för säljaren att själv kvalitetssäkra varan. Säljaren kan alltid styrka sin annons genom att ladda upp egna provtagningar eller provtagningar från externa labb, men de kan inte användas för att officiellt kvalitetssäkra varan.

En kvalitetssäkring innebär att säljaren tar ett analysprov genom Skira Förprov innan uppläggningen av en annons, vilket är något som Skira rekommenderar. Det kan ge en mer attraktiv annons vilket kan leda till fler bud, då köparen kan vara trygg med att den kvalitet som angivits på annonsen är korrekt. Vill du skicka in ett förprov? Läs mer och gör det här.

OBS! Enbart angivna värden i kvalitetsfälten avräknas vid Skira Analys. Skira tar inte hänsyn till eventuella bifogade dokument från säljaren, vars funktion är att styrka annonsens trovärdighet.