Kort svar: Håll dialogen med åkeriet, numret hittar du i transportbekräftelsen som du fått skickad till dig. 

Långt svar: De åkerier som Skira har avtal med ger oss bästa möjliga pris eftersom de ruttoptimerar sina transporter. Köparen behöver vara flexibel men har rätt att önska vilken vecka ett transportlass ska gå. Säljaren kan säga nej till lastning om det inte är möjligt men ansvarar för att det finns goda möjligheter att transportera hela partiet inom leveransperioden.

  • Köpare har möjlighet att önska vilken vecka denne vill att transporten ska gå, men det kan hända att åkeriet hör av sig angående andra datum.
  • Om köparen inte kan ta emot varan meddelar denne det till åkeriet. De vet om att köparen kan önska när denne vill ta emot och att transport inte alltid är möjlig.
  • Ibland kan en kompromiss behövas nära leveransperiodens slut. Köparen bör således välja sina önskade leveransveckor med marginal.

Åkerierna kan höra av sig till köparen för att höra om lossning är möjlig och köparen kan då förhålla sig till det. Önskar köparen mottaga en annan vecka inom leveransperioden kan köparen tacka nej till lossning det föreslagna datumet och önska en annan vecka.

Köparen bör vara medveten om att säljaren inte kan lasta alla datum och att viss flexibilitet antas.