Det är köparen som betalar för transporten och priset framgår av annonsen. Priset är ett konkurrenskraftigt marknadspris i kr per ton, och baseras på fulla lastbilar om cirka 40 ton per lass.

Tilläggskostnader kan uppstå och framgår i så fall av säljarens avräkning respektive köparens slutfaktura.

Säljarens eventuella tilläggskostnader

  • Om säljaren inte kan lasta, av åkeriet definierat, fulla lass står säljaren för transportkostnaden för den kvantitet som saknas upp till 40 ton. Detta gäller dock endast då säljaren har utlovat ett fullt lass.
  • 30 minuter lastningstid ingår i priset. Vid utdragen lastningen debiteras säljaren 13 kr per överstigande minut.
  • Säljare kan debiteras om det visar sig att varan inte håller utlovad kvalitet. Du kan läsa mer om det här.

Köparens eventuella tilläggskostnader

  • Lastväxlare - Behövs lastväxlare för att lossa tillkommer en kostnad om 45 kr/ton.
  • 30 minuter lossningstid ingår i priset. Vid utdragen lossning debiteras säljaren 13 kr per överstigande minut.
  • Väg- och färjeavgifter - Om du vet eller misstänker att transporten till dig kan belastas med någon form av avgift, vänligen konsultera någon av Skiras säljare innan du lägger bud för att säkerställa ditt transportpris.
  • Om du bor i något av följande län, Kalmar, Jönköping eller Kronoberg adderas ett zontillägg om 60 kr/ton till transportpriset. Detta är redan inkluderat i priset om du lägger bud.