Vår grundregel: Lossa inte ett lass som du är osäker på innan du har kontaktat Skira och/eller åkeriet. Det försvårar för oss att erbjuda support om varan är lossad och åkeriet lämnat lossningsplatsen.

Säljarens ansvar

 • Säljaren försäkrar att de säljer en vara som är sund och frisk - det vill säga att varan inte har några negativa egenskaper som en eventuell köpare kan få problem med.
 • Säljaren ska inspektera lastbil och släp innan lastning sker.

En icke sund och frisk vara kan bland annat inneha följande egenskaper:

 • Damning och stor smulandel
 • Avvikande lukt
 • Svamptillväxt
 • Spår av mögel
 • Innehålla levande insekter

Åkeriets ansvar

 • Chauffören ska i samband med lastning och provtagning göra en bedömning av kvaliteten. Om chauffören bedömer att spannmålet har brister som kan påverka slutprodukten, ska Skira kontaktas innan varan lämnar gården för beslut om transporten ska genomföras.
 • Att tillgodose lastbilar och flak som är rena och lämpade för spannmålstransport.
 • Alla åkerier som vi har avtal med har fullständiga försäkringar samt försäkrar värdet på varan till 150 kr/kg, i enlighet med Alltrans 2007.

Köparens ansvar

 • Köparen ansvarar för att mottaga varan och kontrollera dess sund- och friskhet innan lossning.
 • Köparen ansvarar för att, om denne önskar att reklamera varan, göra så vid mottagandet.
 • Köparen ska höra av sig till Skira om några tveksamheter om varan uppstår i samband med lossning.