Det finns två möjligheter till transporten av varan: Skira Transport och Köparen kör. För båda alternativen behöver köparen betala in en proformafaktura till Skiras klientmedelskonto, så säljaren säkert kan släppa ifrån sig varorna från sin gård.

Skira Transport

Skira kan ta hand om hanteringen av godset och då ingår alltid vägning på krönt våg. Vi samarbetar med några av landets största spannmålsåkerier och kan erbjuda en neutral transport där du som köpare inte behöver hålla koll på flera fakturor. 

Det är köparen som bekostar frakten och som får önska när under leveransperioden som de vill att lassen skall gå. Du får alltid en följesedel ifylld av både säljare och förare som är ditt kvitto på mottagen vikt. Läs mer om följesedeln här.

Händelseförlopp

 • Köpare betalar in proformafakturan senast 8 arbetsdagar (9 arbetsdagar i skörd) innan de önskar mottaga sina lass.
 • Köpare registrerar eller meddelar önskade leveransdatum.
 • Skira bokar transport utifrån önskemål under utsatt leveransperiod. Viss flexibilitet gentemot säljarens möjligheter till lastning måste dock tas.
 • Åkeriet hör av sig till dig som köpare senast 1 dag före planerad körning.
 • Föraren hör av sig senast 2 timmar innan hen är på gården redo för lossning.
 • Önskar du analysera varan gör föraren det under transporten. Läs mer om Skira Analys här.
 • Skira samlar in all information och ställer ut slutfaktura givet levererad vikt och eventuella kvalitetsregleringar (baserat på analysresultaten).

Köparen kör

Om köparen önskar att sköta transporten själv är det möjligt om säljaren godkänner det. Detta eftersom säljaren kan anse att det inte är helt neutralt om köparen håller i transporten. Säljaren får enbart stå för transporten om båda parter kommer överens om den lösningen. Skira tar inte ansvar för transporten vid egen transportlösning. Analys är ej möjligt vid köparen kör. 

Händeseförlopp

 • Köpare betalar in proformafakturan senast 8 arbetsdagar (9 arbetsdagar i skörd) innan de önskar påbörja transporten.
 • Skira lämnar kontaktuppgifter till köparen och säljaren som sedan själva får besluta om leveransdatum.
 • Köparen skickar in ifylld följesedel med levererad kvantitet till Skira.
 • Skira samlar in all information och ställer ut slutfaktura givet levererad vikt.