Vad är Skira Analys?

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för 5 månader sedan

Skira Analys är ett system som ger dig som köpare trygghet i leveransen.

Skiras åkerier genomför en provtagning vid lastningen och tar då ett representativt prov i omgångar som läggs i en förslutsbar plastpåse. Det totala provet är cirka 1 kg. Läs mer om hur chauffören till leveransen tar ett representativt med Skira Analys här.
Provet läggs i en plastpåse inuti Skiras Analyskuvert och skickas till vårt tredjepartslab, Optilab, för analys.

Beroende på vilket spannmål som testas så innefattar analysen olika typer av tester, såsom:

  • Vattenhalt
  • Proteinhalt
  • Rymdvik
  • Avrens/Aspiration
  • Falltal
  • Don-värden
  • Med mera

Så snart Skira mottagit den digital analysrapport baserat på provet från vårat lab, så skickas denna till både köparen och säljaren på email.

Fördelen att använda sig av Skira Analys är att köparen kan få ett reducerat pris om leveransprovet visar sig ha avvikande kvalitetsvärden vid jämförelse med det som stod i annonsen, eller om det visar sig att provet är utanför några av Skiras gränsvärden för olika spannmål. Se Skiras Kvalitetsregleringar, här

Vad kostar Skira Analys?

Att använda Skira analys kostar 300 kr per lass, inklusive porto till Skiras Tredjepartslab.

Svarade detta på din fråga?