Om köparen önskar sköta transporten själv är det möjligt om säljaren godkänner det. Detta eftersom säljaren kan anse att det inte är helt neutralt om köparen håller i transporten. Däremot tillåter vi inte att säljaren står för transporten eftersom försäljningen sker fritt säljarens gård. Analys i transporten är bara möjligt vid val av Skira Transport.

Händelseförlopp

  • Köpare betalar in proformafakturan senast 8 arbetsdagar (9 arbetsdagar i skörd) innan de önskar påbörja transporten.
  • Skira lämnar kontaktuppgifter till köparen och säljaren som sedan själva får besluta om leveransdatum.
  • Köparen skickar in ifylld följesedel med levererad kvantitet till Skira. Läs mer om Skiras Följesedel här.
  • Skira samlar in all information och ställer ut slutfaktura givet levererad vikt.

Vill du veta mer om hur transporten går till? Här kan du läsa mer.