Affären baseras alltid på den verkliga vikten 

Vid budgivningen sätts priset i kr per ton för ett spannmål fritt säljarens gård. Priset gäller för den kvantitet som därefter levereras. Skira rekommenderar att lägga ut en kvantitet om 40 tons-partier (40, 80, 480 etc.), eftersom det är så fulla transportlass definieras.

Köparen får ett pris inklusive frakt (fritt köparens gård) vid budgivningen och också där är priset som anges i kr per ton.

Betalning

Proformabetalningen från köparen är baserad på vikten och kvaliteten i annonsen, så att säljaren ska vara trygg med att lasta varan. Skiljer sig den verkliga vikten, åt något håll, justeras det i köparens slutfakturan. Läs mer om Skiras Betallösning här.

Transport av icke-fulla lass

Om det upptäcks vid lastning att säljaren inte har spannmål nog för att lasta utlovad kvantitet, belastas säljaren med transportkostnadens mellanskillnad för att uppnå ett fullt lass. Tumregeln är att säljaren står för transportkostnaden för den vikt som understiger 39 ton, när de saknar spannmål att lasta. Säljare uppmanas att inte lasta mer än 40 ton per sändning.

Det kan också hända att åkeriet lastar mindre än ett fullt lass, eller att rymdvikten är så pass låg att den blir begränsande. I dessa fall anses det vara ett fullt lass, och säljaren behöver inte stå för transporten. 

Köparen står alltid för transportkostnaden för verklig vikt.