Transport av icke-fulla lass

Som köpare betalar du enbart för den levererade vikten inklusive transport. Det innebär att om säljaren underlevererar belastas denne med transportkostnaden för att uppnå ett fullt lass. Tumregeln är att säljaren står för transportkostnaden för den vikt som understiger 39 ton, när de saknar spannmål att lasta. Säljare uppmanas att inte lasta mer än 40 ton per sändning.

Betalning

Proformabetalningen från köparen är baserad på vikten och kvaliteten i annonsen, så att säljaren ska vara trygg med att lasta varan. Skiljer sig den verkliga vikten, åt något håll, justeras det på köparens slutfakturan. Läs mer om Skiras Betallösning här.