Efter att affären är avslutad får köparen en proformafaktura baserat på annonsens värde, dvs. slutpriset i kr/ton för den annonserade kvantiteten. Detta betalas in till Skiras klientmedelskonto. Där finns pengarna i tryggt förvar tills varan är levererad och vägd samt att kvalitén är kontrollerad. Då betalas säljaren genom en avräkning och köparen slutregleras med en slutfaktura.

Säljaren är garanterad betalning

Säljaren får betalt med en avräkning inom 30 dagar efter leverans men ofta tidigare, det beror på när Skira får in analysresultat, våg-vikter samt last-och losstider. Visar analysen att varan håller samma kvalitet som angivet i annonsen betalas pengarna ut baserat på slutpriset i kr/ton för den verkliga kvantiteten. Skiljer sig analysen mot kvaliteten i annonsen blir säljaren kvalitetsreglerad efter Skiras kvalitetsregleringar.

Köparen betalar för verklig vikt och för den kvalitets som mottas

När varan är levererad får köparen en slutfaktura. Genom denna får denne antingen tillbaka pengar eller komplettera med en ytterligare inbetalning. Detta beror på om den verkliga kvaliteten skiljer sig jämfört med den som är angiven i annonsen och köparen blir kvalitetsreglerad efter Skiras kvalitetsrefleringar, om den verkliga vikt skiljer sig mot annonsen och om lossningstiden är längre än vad som ingår (30 min).

Vad är en proformafaktura

Proformafaktura används av Skira som en förskottsbetalning i syfte att visa varornas värde. Uttrycket pro forma är latin och betyder ”för formens skull”. På proformafakturan redovisas inte moms. 

Vad är ett klientmedelskonto?

Att Skira använder sig av ett klientmedelskonto innebär att vi kan se och hantera pengarna, men vi äger dem inte. De ingår inte i Skiras bokföring. Vår användning av proformafaktura och klientmedelskonto gör det möjligt att ge trygghet till både köpare och säljare.