Efter att affären är avslutad får köparen en proformafaktura baserat på annonsens värde, dvs. slutpriset i kr/ton för den annonserade kvantiteten. Detta betalas in till Skiras klientmedelskonto. Där finns pengarna i tryggt förvar tills varan är levererad och vägd samt att kvalitén är kontrollerad. Då betalas säljaren genom en avräkning och köparen slutregleras med en slutfaktura.

Säljaren är garanterad betalning

Säljaren får betalt med en avräkning inom 35 dagar efter leverans men ofta tidigare, det beror på när Skira får in analysresultat, våg-vikter samt last-och losstider. Visar analysen att varan håller samma kvalitet som angivet i annonsen betalas pengarna ut baserat på slutpriset i kr/ton för den verkliga kvantiteten. Skiljer sig analysen mot kvaliteten i annonsen blir säljaren kvalitetsreglerad efter Skiras kvalitetsregleringar.

Köparen betalar för verklig vikt och för den kvalitet som mottages

När varan är levererad får köparen en slutfaktura. Beroende på levererad kvantitet får antingen köparen tillbaka pengar från proforman eller blir tilläggsfakturerad. Utifrån analysen kan eventuell reglering även påverka priset och betalningen. 

Vad är en proformafaktura?

Proformafaktura används av Skira som en förskottsbetalning i syfte att garantera säljaren betalning för sin sålda vara. Uttrycket pro forma är latin och betyder ”för formens skull”. På proformafakturan redovisas inte moms. 

Vad är ett klientmedelskonto?

Att Skira använder sig av ett klientmedelskonto innebär att vi kan se och hantera pengarna, men vi äger dem inte. De ingår inte i Skiras bokföring. Vår användning av proformafaktura och klientmedelskonto gör det möjligt att ge trygghet till både köpare och säljare.