• Säljaren sätter ett accept- och utopspris på sin vara.
  • Om det skulle komma in ett bud på eller över acceptpris är både köpare och säljare alltid bundna till affären. 
  • Bud under acceptpris är giltiga i 24 timmar.
  • Om säljaren accepterar ett bud inom 24 timmar sänks acceptpriset. Budgivningen fortsätter som vanligt för att möjliggöra fler bud - inkommer inga är den som lagt det sista budet bunden att köpa.


Läs mer om olika typer av bud här