Genom att via listan på startsidan klicka dig in på en annons kan du läsa mer om varan och lägga bud.

Via manuellt bud eller maxbud

Du lägger ett manuellt eller ett maxbud genom att först skriva in det du är villig att betala i budrutan (se bild nedan). Du ser då vad detta bud skulle innebära för pris fritt din gård. Du ser även vad Skira tar för avgift och vad du kommer få betala i transport.

OBS! För att rätt transportpris ska visas är det viktigt att du har rätt leveransadress inställd. Det ställer du in under Mina sidor. Här kan du läsa mer om vår Transportlösning.
När du lägger ett bud ser du precis vad Skira tar för avgift och vad som går till transport:

Manuellt bud

Genom att sedan klicka på "Lägg bud" lägger du ett så kallat manuellt bud. Du kommer du själv behöva lägga ett nytt bud om du blir överbudad. Om du blir överbudad blir du notifierad via mail.

Maxbud

För att underlätta budgivningen för dig som användare har Skira skapat en budbetjänt. Budbetjänten använder ditt maxbud som ett tak.

Budbetjänten kommer fortsätta lägga bud så länge som priset inte går över det pris du angivit som maxbud. Säljaren har 24 h på sig att godkänna ett underbud (läs mer nedan under rubriken Underbud/Acceptpris). Godkänner säljaren budet kommer budbetjänten avstå att lägga ett högre bud, såvida inte någon annan lägger ett högre bud. Godkänner inte säljaren budet kommer budbetjänten att lägga ett högre bud ända till dess att antingen säljarens lägsta acceptpris eller ditt maxpris har uppnåtts. 

Kortfattat:

  • Maxbud bestämmer ditt maximala pris
  • Budbetjänten använder ditt maxbud som tak
  • Budbetjänten lägger alltid lägsta möjliga bud
  • Budbetjänten lägger ett högre bud om du blir överbudad eller om ditt underbud inte accepteras (så länge det är under ditt maxbud)

Underbud/Acceptpris

På varje annons finns ett acceptpris - det är det lägsta pris säljaren är villig att sälja för. Lägger du ett bud under acceptpris, ett så kallat underbud har säljaren 24 h på sig att acceptera underbudet. Om så är fallet är säljaren säker på att få varan såld men budgivningen pågår ända fram till sista budgivningsdag

Du märker att du har lagt ett bud under acceptpris (underbud) efter att du klickat på "Lägg bud" eller "Lägg maxbud". Då kommer en informationsbox upp som meddelar att det är ett underbud.


Annonser avslutas kl. 13:00

Annonser avslutas kl. 13:00. Om bud inkommer senare än 12:55 kommer budgivningstiden att förlängas med 5 minuter.
Exempel: Inkommer ett bud kl. 12:57 förlängs annonsen till kl. 13:02. 

Anledningen till detta är att köpare av annonsen inte ska avgöras av vem som vågar vänta längst med att lägga ett bud.

Viktigt: Uppdatera sidan för att inte missa eventuella högre bud.