Du kan göra ändringar i din annons fram till dess att du har fått ett bud som matchar eller överstiger ditt acceptpris. Det vill säga - du kan fortfarande uppdatera din annons om du har fått in underbud eller bud på den, förutsett att du inte har accepterat budet.

Det är inte möjligt att göra ändringar medan ett bud är aktivt. Budet är aktivt i 24 timmar efter att budet har lagts. När budet har gått ut är det möjligt att göra ändringar i din annons. Här kan du läsa mer om hur underbud fungerar.

Anledningen till att du inte kan göra förändringar i annonsen efter du har fått ett bud på eller över acceptpris är för att då är affären bindande och köparen har rätt till den vara som hen har lagt bud på.