• Du som säljare sätter ett acceptpris på din vara.
  • Om det skulle komma in ett bud på eller över ditt acceptpris är du alltid bunden att sälja.
  • Bud under ditt acceptpris kallas "Underbud" och är giltiga i 24 timmar.
  • Om du accepterar ett Underbud inom 24 timmar sänks ditt acceptpris. Du är nu bunden att sälja. Budgivningen fortsätter som vanligt för att möjliggöra fler bud - inkommer inga är den som lagt Underbudet bunden att köpa.