Du lägger bud genom att klicka dig in på en annons och välja något av följande budalternativ: Lägg bud, Lägg underbud eller Lägg maxbud. 

Om någon har lagt bud innan dig behöver du alltid höja budet med minst 10 kr/ton. Om budet ej uppnår acceptpris har säljaren 24 timmar på sig att acceptera budet, under denna tid är du bunden till ditt bud så länge ingen budar över dig. 

Steg 1: Skriv in vilket bud du önskar lägga i rutan högst upp. 

Steg 2: Välj antingen Lägg bud, Lägg underbud eller Lägg maxbud. 

Lägg bud

Om du väljer att lägga ett bud från utropspris eller högre kommer du ha tillgång till knappen "Lägg bud". Budgivningen startar då utifrån säljarens valda prisnivå. När du valt prisnivå ser du längst ned vad priset blir fritt din gård inkluderat med courtage, transport och analys. 

OBS! För att rätt transportpris ska visas är det viktigt att du har rätt leveransadress inställd. Det ställer du in under Mina sidor. Här kan du läsa mer om vår Transportlösning. När du lägger ett bud ser du precis vad Skira tar för avgift och vad som går till transport. 

Lägg underbud

Om prisnivån för utropet ej ligger i linje med vad du vill betala finns möjligheten att lägga ett underbud. Du väljer då på samma sätt i rutan högst upp vilket pris du vill betala per ton och kan då enbart välja Lägg underbud om priset är under utropspris. 

Lägg maxbud

För att underlätta budgivningen för dig som användare har Skira skapat en budbetjänt. Budbetjänten använder ditt maxbud som ett tak.

Budbetjänten kommer fortsätta lägga bud så länge som priset inte går över det pris du angivit som maxbud. Säljaren har 24 h på sig att godkänna ett bud. Godkänner säljaren budet kommer budbetjänten avstå att lägga ett högre bud, såvida inte någon annan lägger ett högre bud. Godkänner inte säljaren budet kommer budbetjänten inte att lägga ett högre bud då du i så fall budar mot dig själv. 

Kortfattat:

  • Maxbud bestämmer ditt maximala pris
  • Budbetjänten använder ditt maxbud som tak
  • Budbetjänten lägger alltid lägsta möjliga bud
  • Budbetjänten lägger ett högre bud om du blir överbudad.


Annonser avslutas kl. 13:00

Annonser avslutas kl. 13:00. Om bud inkommer senare än 12:55 kommer budgivningstiden att förlängas med 5 minuter.
Exempel: Inkommer ett bud kl. 12:57 förlängs annonsen till kl. 13:02. 

Anledningen till detta är att köpare av annonsen inte ska avgöras av vem som vågar vänta längst med att lägga ett bud.

Viktigt: Uppdatera sidan för att inte missa eventuella högre bud.