Skiras process för representativ provtagning är hämtad från Europeiska Kommissionens beskrivning av representativ provtagning av spannmål och tydligt kommunicerad till avtalade åkerier.

För att möjliggöra en neutral provtagning ansvarar Skiras chaufförer för att ta prover. De är instruerade att ta prov i samband med lastning, givet att provtagningen går att genomföra på ett säkert sätt, för att ge säljande lantbrukare möjlighet att säkerställa att proven tas representativt.

Ett prov ska vara representativt för hela försändelsen och delprover ska tas genom hela partiet eller under hela tömningsprocessen. 

  • Delprov ska tas på flera ställen vid lastning, cirka 10 st.
  • Den rekommenderade minsta kvantiteten för varje delprov är 1 kg. 
  • Delproverna måste blandas ordentligt, i hink eller dylikt, för att skapa ett samlingsprov. Detta bör vara runt 10 liter. 
  • Efter blandning tas ett representativt prov på cirka 1 kg ut från samlingsprovet för att representera lasset. Ett prov får representera maximalt 500 ton spannmål.
  • Provet läggs i en förslutningsbar plastpåse samt vadderat kuvert och postas sedan till Skiras tredjepartslabb för analys.
  • Analysrapporten ligger sedan till grund för eventuella regleringar.
  • Vid Skira Analys tas ett leveransprov per lass.

Efter provet tagits ansvarar chauffören/åkeriet för att lägga provet på postlådan som skickas till labbet för analys.