Om köparen önskar ges hen möjligheten att själv arrangera transporten, antingen genom att hämta själv eller genom att anlita en extern aktör. Notera att som säljare har du möjlighet att kräva att Skira Transport används, detta görs i samband med skapandet av annonsen.

När köparen hämtar appliceras inte Skira Transports villkor. Istället gäller följande:

  • Större ansvar läggs på dig som köpare - Skira har begränsad möjlighet att stötta i leveransen då Skira ej har kontakt med åkeriet.
    • Köpare och säljare får tillgång till varandras kontaktuppgifter för att själva lösa frågor gällande transporten sinsemellan.
  • Det är upp till dig som köpare att kontakta säljaren och boka in transport inom leveransperioden.
  • Skira har ej möjlighet att fakturera för eventuella last- och losstider som överstiger 30 minuter. Detta är upp till köpare och säljare att komma överens om innan leverans.
  • Om lasset av någon anledning ej går fullt har Skira inte möjlighet att fakturera säljaren delar av frakten.
  • Det är upp till köpare och säljare att gemensamt bestämma vart och hur lassen ska vägas.
  • Du som köpare ansvarar för att korrekt vikt samt följesedlar rapporteras till Skira efter leverans.
  • Skira Analys ingår ej.