För en så smidig upplevelse som möjligt erbjuder vi Skira Transport.

Köparen betalar för transporten och kan välja transportalternativ. Som säljare har du möjlighet att kräva att ditt parti levereras med Skira Transport. Det valet kan göras i samband med att annonsen skapas. Notera att priset som anges på handelsplattformen är ett estimat. Skira strävar alltid efter att ge det bästa priset.

Skira Transport är en säkerhet och service för både dig som köpare och säljare. I Skira Transport ingår:

  • Ett professionellt åkeri med lång erfarenhet av spannmålstransporter tar hand om leveransen.
    • Skira samarbetar med några av Sveriges största spannmålsåkerier. Tack vare sin volym kan Skira erbjuda konkurrenskraftiga priser.
  • Åkeriet meddelar senast en dag innan de kommer för last- eller lossning, samt två timmar innan de kommer till gården.
  • Last- och losstid ingår med 30 minuter (60 minuter för bulkbilstransporter), därefter debiteras du 13 kr/minut.
  • En neutral part (åkeriet) väger godset på krönt våg (enkelvägning) med en felmarginal på max 100 kg.
  • Möjligheten att välja till Skira Analys - en säkerhet för dig som köpare att grödan håller den kvalitet som annonsen angivit. Provet tas av den neutrala chauffören på plats hos säljaren. Detta ger säljaren möjlighet att säkerställa att provet tas representativt. Analysrapporten fungerar sedan som underlag för eventuella regleringar på avräkning och slutfaktura.
  • Administration med tydlig kommunikation - Skiras team hjälper till med all information och eventuella dokument som krävs, digitalt och via telefon. Alla kostnader samlas på en och samma faktura.

Drivmedelstillägg (DMT) är inkluderat i transportpriset och beräknas efter SCB/Sveriges åkeriföretags index för partigods T08SÅ13. Basmånad då DMT är 0 är 200101, index justeras månadsvis. Notera att transportpriset är ett estimat och att den slutgiltiga kostnaden fastställs av rådande DMT i den månad transporten genomförs.