Skira har tillsammans med våra åkerier lokaliserat många krönta vågar runt omkring i Sverige och samarbetar med Svenska Foder, där vi har avtalat att vi får använda deras vågar. 

Våra åkerier kommer alltid att välja bästa möjliga våg på vägen mellan säljare och köpare. Föraren kan dock komma att fråga säljare om de kan rekommendera någon lämplig våg, det är då helt okej att säga nej.

Varför enkelvägning

  • En välkalibrerad våg har mycket god exakthet vid vägningen, och ger partiets bruttovikt. Vid enkelvägning spelar dock lastbilens taravikt in, det vill säga lastbilens + flakets vikt i sig själva. Skiras åkerier har skrivit avtal på att föraren har koll på sin taravikt ± 100 kg.

Egen våg

  • Om köpare eller säljare har en krönt våg kan den användas, givet att den andra parten godkänner det.

Vägning på lastbilens axlar

  • Det är också möjligt att väga på lastbilens och flakets axlar. Det är effektivt och kan ses som ett bra alternativ om både säljande och köpande parter ser på frågan på samma sätt, men problematiskt om åsikerna skiljer sig. 
  • Studier i ämnet visar att osäkerheten kring precisionen fortfarande är stor och att vikten kan skilja upp till några ton. Som neutral och transparent handelsplats har Skira sedan 10.02-20 tagit beslut om att alla leveranser går över en krönt våg.

Om det visar sig i analysen att partiet väsentligt skiljer sig mot vad som är angivet i annonsen kan du bli viktreglerad, det vill säga inte behöva betala för hela den levererade kvantiteten. Här kan du se hur vi reglerar på vikt och kvalitet