Det enda vi visar upp är postort och län. När en köpare kommer in på din annons visas visserligen en position på kartan, men det är en ungefärlig position som är slumpartat utplacerad i närheten av din postort.

Vid avslutad affär får säljare och köpare reda på varandras uppgifter.