Bud under acceptpris är endast giltiga i 24 timmar. Det är därför upp till dig som säljare att acceptera budet om du vill säkra affären.

När du accepterar ett bud innebär det att:

  1. Ditt acceptpris sänks till det pris som det högsta budet ligger på.
  2. Budgivningen fortsätter till annonsperiodens slut. 
  3. Budgivaren är bunden till att köpa och du är bunden till att sälja.