Leveransperioden är det tidsintervall som du kan tänka dig att lagerhålla varan. Det är sedan upp till köparen att bestämma när under detta intervall som hen önskar att få den levererad.

Leveransperioden kan tidigast starta två veckor efter annonsen avslutas. Det finns fördelar med att välja en längre leveransperiod. Ju längre leveransperiod är desto fler köpare har troligtvis möjlighet att ta emot varan under den tidsperioden. Det kan exempelvis finnas köpare som är intresserade av varan men inte har möjlighet att ta emot den just nu. 

Om du säljer ett större parti kan det även vara lämpligt att ha en längre leveransperiod eftersom köparen då har möjlighet att dela upp leveransen.