Det syns inte vem som lägger bud eller vem som säljer, så du är anonym.
Vid avslutad affär kommer köpare och säljare få reda på varandras namn.