När du klickat dig in på en annons ser du varans kvalitetsparametrar till vänster.

Kvalitetsintervallen för annonsen sätts av säljaren, såhär läser du av kvaliteten: 

  • Min och Max indikerar vad Skira anser vara tillåtna värden för den aktuella grödan. 
  • Standard indikerar vad som anses vara branschstandard för den aktuella varan. 
  • Det gröna intervallet visar vad just denna utannonserade vara håller för kvalitet. 

Om samtliga parametrar är enligt standard har säljaren av partiet antagligen inte tagit någon analys på förhand.

Skira Analys

Väljer du Skira Analys i affären tas ett analysprov på varan under leverans. Om den levererade kvaliteten visar sig vara sämre än vad som angetts i annonsen får du som köpare tillbaka pengar enligt Skiras Kvalitetsregleringar.

Vissa annonser har en analysrapport bifogad, den ska betraktas som ett sätt för säljaren att visa att man gjort en seriös analys av varan. 

Regleringen sker utifrån de angivna kvaliteterna och säljaren behöver därmed stå för dessa. 

Anledningen till att kvaliteten presenteras i intervall istället för exakta siffror är att det är orimligt att ett helt parti är homogent in på decimalerna. Genom intervallen har säljaren en förutsättning för att beskriva varan på ett så riktigt sätt som möjligt.