Proformafakturan förfaller samma dag som den ställs ut och betalningsvillkoren som gäller är att inbetalning ska ske snarast. 

Vad innebär det då för dig som köpare?

  • Innan Skira kan gå vidare med leveransen måste proformafakturan vara betald.
  • Datumet för inbetalningen av proforman baseras på när du som köpare önskar att få varan levererad inom leveransperioden som sätts av säljaren i annonsen. Du som köpare har möjlighet att önska en vecka för leverans inom perioden.
  • För att säkerställa leverans inom den önskade perioden behöver därför Skira köparens inbetalning senast åtta (8) dagar innan önskad leveransperiod.