Vid avslutad budgivning sker följande:

  1. Skira skickar en proformafaktura till köparen att betala.
  2. När fakturan är betalad och pengarna är på Skiras klientmedelskonto bokas transporten enligt önskemål. 
  3. Om köpare och säljare har kommit överens om att använda Skira Transport, och köpare har efterfrågat en kvalitetsanalys, kommer det tas ett analysprov i samband med transporten. Detta prov skickas till ett certifierat laboratorium.
  4. Köparen tar emot varan och godkänner att den är sund och frisk.
  5. Om analys har begärts inväntar Skira analyssvar för att eventuellt reglera varan därefter. 
  6. Avräkning och slutfaktura skickas så snart Skira mottagit åkerifaktura samt analyssvar. 
  7. Slutfaktura ska betalas 30 dagar från att leveransen går och avräkning betalas ut 35 dagar från leveransdatum.