Gör så här för att boka din transport:

  • Gå in på Mina affärer som finns under Mina sidor.
  • Affärer där leveransen inte blivit schemalagd ännu är märkt som en affär som kräver din uppmärksamhet.
  • Klicka någonstans på den affär du vill boka transport för. Ett fönster kommer då öppna sig med mer information om din affär.
  • Där det står boka din transport har du nu möjlighet att välja ett datumspann inom leveransperioden för när du vill ha ditt parti levererat.
  • Notera: minimumspann för bokad transport är 5 arbetsdagar. För affärer med fler än två lass krävs minimum 10 arbetsdagar. Vid längre leveranser och vid leveranser av fler än fem lass kan Skira komma att utöka det bokade spannet om nödvändigt.