Vid auktionsslut förbinder sig köpare genom Skiras avtal att inom leveransperioden betala in annonsens värde på proformafaktura, så inget spannmål lämnar säljarens gård innan betalning är garanterad.

Skira kan genom inkasso kräva in betalning från köparen eller efter dialog med säljaren få in en kompensation för utebliven affär.