Grundläggande

  • Varje gång du får ett bud skickar vi ett e-postmeddelande.
  • Om budet är över ditt acceptpris är budgivaren bunden att köpa och du är bunden att sälja. Budgivningen fortsätter till sista budgivningsdag.
  • Om budet är under ditt acceptpris kallas det "Underbud". Underbud är giltiga i 24 timmar. För att det ska bli affär måste du acceptera underbudet. Se mer info nedan.

Vad händer om jag accepterar ett underbud?

  1. Ditt acceptpris sänks till budets pris.
  2. Budgivningen fortsätter.
  3. Budgivaren är nu bunden att köpa och du är bunden att sälja.