När du tackar ja till/accepterar ett Underbud innebär det att:

  1. Ditt acceptpris sänks till det pris som det högsta budet ligger på.
  2. Budgivningen fortsätter.
  3. Budgivaren är bunden till att köpa och du är bunden till att sälja.