I allmänhet

Skira sätter ingen begränsning för hur stora eller små volymer du kan sälja, men det vi kan se är att det helst bör vara som minst i närheten av en full lastbil, det vill säga ca 40 ton eller mer, för att attrahera de köpare som finns på plattformen.  

Om du vill sälja kvarnpartier

Vår erfarenhet är att det funkar bäst med minst 120 ton om du vill sälja till kvarnar, men vi har även haft en hel del transaktioner där användare har sålt mindre kvarnpartier.

Om du vill sälja foderpartier

Vårt snitt ligger just nu på 120 ton per transaktion, men det är stor spridning på kvantiteterna och det sker transaktioner både med enstaka lass och med många hundra ton.