Din leveransadress ska vara den adress där du lagerhåller din vara, även kallad grödstation hos Skira. Det är därför viktigt att du skiljer på leveransadress och faktureringsadress för att det inte ska bli fel under leveransen. Det är den leveransadress som du har uppgivit som vi skickar vidare till transportfirman.

På "Mina sidor" kan du byta leveransadress under "Mina grödstationer". Faktureringsadress ändrar du under inställningar.