Du kan exempelvis bifoga en analysrapport vilket är bra för att styrka din annons.
Antingen har du då tagit en egen analys av din vara eller så har du använt dig av Skira Förprov

OBS! Skira reglerar enbart efter de kvalitetsintervall som du fyller i när du skapar annonsen. Eventuella bifogade filer är bra för annonsens slagkraft och bra som bevis för eventuella budgivare, men det fungerar inte som underlag för slutavräkning.