En odlingsstrategi definierar helt enkelt hur din vara är odlad; dvs. är den t.ex. konventionellt odlad eller är den kanske KRAV-odlad? Vi på Skira vill helt enkelt ge dig som producent möjligheten att marknadsföra din gröda på bästa sätt.