Vad menas med odlingstrategier?

Avatar

Av Jacob Lundberg

uppdaterad för nästan 2 år sedan

En odlingsstrategi definierar helt enkelt hur din vara är odlad; dvs. är den t.ex. konventionellt odlad eller är den kanske KRAV-odlad? Vi på Skira vill helt enkelt ge dig som producent möjligheten att marknadsföra din gröda på bästa sätt.

Svarade detta på din fråga?