Transporten betalas av köparen. När du som säljare lägger upp en annons kan du välja vilka möjligheter du vill ge köparen. Det du ska komma ihåg är att om du väljer Skira Transport får du fullständig säkerhet vad gäller vikt och kvalitet, medan om du väljer att ge köparen möjlighet att hämta så kan det inte ske någon automatisk kvalitets- eller viktreglering.