Vissa annonser har en analysrapport bifogad, den ska betraktas som ett sätt för säljaren att visa att hen gjort en seriös analys av varan.

Oavsett vad analysrapporten visar är det de gröna intervallen som en eventuell regleringen sker mot. 

Oavsett om det finns en analysrapport eller inte så måste säljaren stå för det denne angett som kvalitetsintervall.

Är annonsen märkt med en grön rosett-symbol betyder det att analysen är gjord med Skira Förprov.