När du klickat dig in på en annons ser du varans kvalitetsparametrar till vänster.

Kvalitetsintervallen för annonsen sätts av säljaren, såhär läser du av kvaliteten: 

  • Min och Max indikerar vad Skira anser vara tillåtna värden för den aktuella grödan. 
  • Standard indikerar vad som anses vara branschstandard för den aktuella varan. 
  • Det gröna intervallet visar vad just denna utannonserade vara håller för kvalitet. 

Väljer du att använda Skira Analys tas ett analysprov på varan. Om den levererade kvaliteten visar sig vara sämre än vad som anges i annonsen får du som köpare tillbaka pengar enligt Skiras Kvalitetsregleringar.

Vissa annonser har en analysrapport bifogad, den ska betraktas som ett sätt för säljaren att visa att man gjort en seriös analys av varan. 

Oavsett vad analysrapporten visar är det de gröna intervallen som regleringen sker på. 

Oavsett om det finns en analysrapport eller inte så måste säljaren stå för det denne angett som kvalitetsintervall.

Anledningen till att kvaliteten presenteras i intervall istället för exakta siffror är att det är orimligt att ett helt parti är homogent in på decimalerna. Genom intervallen har säljaren en förutsättning för att beskriva varan på ett så riktigt sätt som möjligt.