För att kunna skapa ett konto på Skira behöver:

  • Företaget inneha ett Svenskt organisationsnummer
  • Företaget vara aktivt
  • Företaget vara utan varningar
  • Företaget vara en juridisk person - vi kan inte hantera enkla bolag