Vid avslutad budgivning sker följande:

  1. Skira skickar en proformafaktura till köparen att betala.
  2. När fakturan är betalad och pengarna är på Skiras klientmedelskonto skickar säljaren varan.
  3. Om köpare och säljare har kommit överens om att använda Skira Transport, och köpare har efterfrågat en kvalitetsanalys, kommer det tas ett produktprov i samband med transporten. Detta prov skickas till ett certifierat analyslaboratorium.
  4. Köparen tar emot varan och godkänner att den är sund och frisk.
  5. Om analys har begärts inväntar Skira analyssvar. Skulle analyssvaret vittna om en sämre kvalitet än vad som utlovats kommer avräkning ske därefter.
  6. Avräkning skickas till säljaren och slutfaktura skickas till köparen. Om slutfakturan kräver ytterligare betalning från köparen inväntar Skira denna inbetalning.
  7. Pengar betalas ut från klientmedelskontot enligt specificerat på avräkning och slutfaktura.