På Skira definieras ett fullt ekipage (en full lastbil + släp) som 40 ton. För en så effektiv handel som möjligt förespråkar Skira alltid att lass ska gå fulla i den mån det är möjligt. På så vis sparar vi på miljön men även på plånboken! Genom att sälja fulla lass blir transportpriset per ton lägre vilket ger köpare möjlighet att lägga högre bud på ditt spannmål. Med det sagt är det självklart även tillåtet att sälja lass med lägre kvantitet än 40 ton.

Viktigt att tänka på: Det är endast om du har tillgång till mer spannmål som vi rekommenderar dig att lägga ut en annons på större kvantitet/avrunda till närmaste fulla lass. Enligt Skiras allmänna villkor krävs en kontraktsuppfyllnad på minst 90% för att undvika vite. Vid händelse av underleverans blir du som säljare även skyldig att betala transporten för motsvarande vikt.